Charter duurzaam ondernemen

Sinds 2022 engageren we ons met Cluma voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Als bedrijf wensen we namelijk actief bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen. We willen hierdoor ook meer betrokkenheid creëren bij onze medewerkers. Ons engagement is voor ons de motor voor duurzame en continue verbetering.

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die vastgelegd zijn door de Verenigde Naties. Om het niet té complex te maken, wordt dit doorgaans herleid tot het model van de 5 P’s: people, planet, prosperity, peace en partnership.

De 5 P’s bij Cluma

Bewuste keuzes met oog voor alle stakeholders

1

People (mensen)

Alles dat we ondernemen gebeurt voor én door mensen. Bij Cluma beseffen we dan ook dat we als bedrijf een brede sociale verantwoordelijkheid dragen. In de eerste plaats voor de eigen medewerkers, maar ook voor de gehele maatschappij. Met een duurzaam HR-beleid – in 2019 zelfs gesteund door het Europees Sociaal Fonds – onderstrepen we deze ambitie.

2

Planet (planeet)

Als onderneming zien we het als onze plicht om de ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken. Zo lieten we in 2012 al zonnepanelen op ons dak plaatsen en wordt in de burelen en werkplaats van Cluma uitsluitend energiezuinige ledverlichting gebruikt. Daarnaast zetten we ook in op de reductie van afval en CO²-uitstoot.
Eind 2022 lieten we onze co²-voetafdruk bepalen om nog meer focus te leggen op de duurzame en ecologische werking van Cluma.

3

Prosperity (welvaart)

Niet alleen onze installaties zijn energiezuinig, ook onze medewerkers sporen we aan om rationeel om te springen met energiegebruik. Daarnaast maken we in ons aankoopbeleid en onze mobiliteit steeds duurzame keuzes. Daarin gaan we zo ver dat zelfs de koffie bij Cluma uitsluitend fairtrade is. Eind 2022 lieten we onze co²-voetafdruk bepalen om nog meer focus te leggen op de duurzame en ecologische werking van Cluma.

5S bij Cluma
Duurzaam ondernemen Cluma

4

Peace (vrede)

Voor wereldvrede kunnen we met Cluma helaas niet zorgen. Maar zoals het spreekwoord zegt: een betere wereld begint bij jezelf. Met correct bestuur en een goede dialoog met werknemers en andere stakeholders streven we naar duurzame relaties. Heldere communicatie staat daarbij centraal.

Partnership duurzaam ondernemen

5

Partnership (partners)

In samenwerkingen met leveranciers, organisaties en klanten beogen we steeds een optimaal duurzame uitwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld verschillende klanten die bij ons aankloppen voor een rolbrug die voorzien is van milieuvriendelijkere opties.

Logo voka duurzaam ondernemen

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Door ons te engageren voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, willen we met Cluma aantonen dat duurzaam en succesvol ondernemen hand in hand gaan. Ze versterken elkaar zelfs. Inspelen op toekomstige behoeften, investeren in de eigen mensen, verstandig omspringen met schaarse materialen en grondstoffen … Het zijn zaken die op termijn winst opleveren op vele vlakken.