cluma behaalt opnieuw het VCA*certificaat

Voorbeeld

06/02/2017 - Op maandag behaalden we opnieuw (jaarlijks onafgebroken sinds 21 januari 2000) het VCA*certificaat. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Dit attest houdt concreet in dat, wanneer u met ons samenwerkt, wij bij het uitvoeren van de werken de nodige preventiemaatregelen in acht nemen om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen (zowel voor onze werknemers als voor deze van onze opdrachtgever) te vrijwaren.

Het attest wordt afgeleverd door een certificatie-instelling die op basis van een doorlichting van ons bedrijf nagaat of we voldoen aan alle beoordelingscriteria. Er moet voldaan zijn aan heel wat vereisten: alle werknemers moeten opgeleid zijn en individueel een attest behalen, al het materiaal waarmee we werken moet voldoen aan de nodige veiligheidsnormen,… Al deze zaken moeten aangetoond worden aan de hand van het nodige bewijsmateriaal. De VCA auditor stelt op basis hiervan een rapport op en neemt het certificatiebesluit. 

Wil u graag meer weten over dit VCA*certificaat, aarzel dan niet om contact op te nemen met Wouter Dewitte, onze Productie & Preventieadviseur.