ESF: Cluma investeert in jouw toekomst!

Cluma People 2020
Met dit project wil Cluma verschillende HR processen op elkaar afstemmen. Binnen het project willen we werken aan carrièreplanning van de medewerkers, willen we het leiderschap binnen de organisatie verhogen en willen we het loonbeleid transparant maken. Bijkomend willen we meer vrouwen aanwerven in technische functies en is het ook de bedoeling om in de toekomst meer diversiteit te creëren door het aanwerven van allochtone medewerkers.

Bijdrage vanuit ESF
€32 000.00
Bijdrage vanuit VCF
€48 000.00