Cluma behaalt erkenning voor aannemers van werken.

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moeten we als aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen.
Deze voorwaarden betreffen vooral:

  • de technische bekwaamheid
  • de financiële draagkracht
  • de professionele integriteit.

We zijn dan ook trots dat we door aan deze voorwaarden te voldoen de erkenning voor aannemers van werken behaalden van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie.

We behaalden de erkenning in de categorieën

  • K2 ‘Overladings- en hijstoestellen (kranen, rolbruggen...) installeren’  in klasse 5, dat is voor bedragen tot 1.810.000€
  • F2 ‘Metalen draagstructuren bouwen’  in klasse 3 dus voor bedragen tot 500.000€.

De erkenning geeft niet alleen aan de aanbestedende overheden maar ook aan al onze klanten het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken. Ze is, met andere woorden, een kwaliteitslabel en is 5 jaar geldig.