cluma behaalt opnieuw het VCA*certificaat

06/02/2017 - Op maandag behaalden we opnieuw het VCA*certificaat. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Dit attest houdt concreet in dat, wanneer u met ons samenwerkt, wij bij het uitvoeren van de werken de nodige preventiemaatregelen in acht nemen om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen (zowel voor onze werknemers als voor deze van onze opdrachtgever) te vrijwaren.

Cluma behaalt de CE-markering EN 1090 klasse EXC3

09/12/2015 - Met de expertise van onze lasingenieur Krist Vanneuville en het opmaken van een fabricagehandboek konden we op de audit aantonen dat we bij cluma aan alle voorwaarden voldoen. Aanvankelijk voor klasse EXC2, maar nu ook voor klasse EXC3. We zijn dan ook trots op het behalen van dit certificaat!

Cluma behaalt erkenning voor aannemers van werken.

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moeten we als aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. We zijn dan ook trots dat we door aan deze voorwaarden te voldoen de erkenning behaalden voor de klassen, categorieën en ondercategorieën 5K2 en 3F2.